©2019 by Thai Blockchain Management Co., Ltd.

ทำความรู้จักและพูดคุยกันได้ที่:

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle

เนื้อหาทั้งหมดในคลาส

     ในระหว่างการอบรม 2 วัน คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของบล็อคเชนไปจนถึงขั้นตอนที่สามารถออกเหรียญขายด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การเลือกประเทศที่จดบริษัทเพื่อทำการออกเหรียญระดมทุน การใช้ประโยชน์ของข้อกฎหมายจากแต่ละประเทศ และสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาและติดตามผลหลังจบโครงการ

     ในวันแรกจะเน้นเรื่อง Business Model และ Corporate Structure ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการออกเหรียญเพื่อระดมทุน ก่อนที่จะออก Tokens เพื่อขายให้กับนักลงทุนต่างชาติ หลังจบวันทุกคนจะได้รับการบ้านให้ไปเขียนโมเดลธุรกิจของตัวเองจากความรู้ที่ได้ในวันแรก โดยนำบล็อคเชนและเงินสกุลดิจิทัลเข้ามาผนวกกับธุรกิจเดิม เพื่อนำมาใช้ทำ Workshop ในวันที่สอง

     วันที่สองช่วงเช้าจะเป็น Workshop เรื่อง Business Model และ Eco-System ของเหรียญ พร้อมรีวิวการบ้านจากวันแรก นักเรียนจะได้นำเสนอแผนของตัวเองให้เพื่อนๆ และวิทยากรช่วยกันแนะนำเพื่อปรับกลยุทธ์และโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความสนใจของนักลงทุน

     ช่วงบ่ายวันที่สองจะสอนเรื่องการ Issue เหรียญเพื่อขาย ชนิดและประเภทของเหรียญ รวมถึงการทำตลาดเพื่อโปรโมทขายเหรียญตามช่องทางต่างๆ ที่มีนักลงทุนอยู่ทั่วโลก

 

     ช่วงค่ำมีงานร่วมรับประทานอาหารเย็นสำหรับท่านที่อยู่ต่อ เพื่อ Networking After Party เพื่อพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนปิดโครงการ 

     หลังจบการอบรม 2 วันแล้ว จะมีการติดตามผลการทำงานของแต่ละธุรกิจ นัดประชุมและทำ Pitch Desk ในสนามซ้อมกับเพื่อนในรุ่นและต่างรุ่น พร้อมคัดเลือกธุรกิจไปทำ ICO/STO ระดมทุนจริงต่อในโครงการต่อเนื่องสำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ ใน Implementation Course รวมระยะเวลาโครงการ 3-6 เดือน เพื่อระดมทุนจริงจากต่างประเทศ

(เลื่อนลง เพื่อดูตารางเรียน)

Class Timetable

ตารางเรียน

วันที่ 1

วันที่ 2

Introduction

Day 1

8:30-10:00

- ทำความรู้จักกับโลกการเงินในบปัจจุบัน

- การปฎิวัติทางการเงิน และเทคโนโลยี

Blockchain and Crypto Vision for Future

Day 1

10:00-11:00

- แนวโน้มของ Blockchain และ Cryptocurrency ในอนาคต

Business Model for ICO

Day 1

11:00-12:00

เรียนรู้และทำความเข้าใจ ลักษณะของ Business Model ที่ออกเหรียญขายได้ มี Circulation ซึ่งทำให้เหรียญมีมูลค่าเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน

LUNCH TIME

Day 1

12:00-13:00

-

ICO & STO Thai Legislation

Day 1

13:00-14:00

- เรียนรู้เรื่องกฎหมายและข้อกำหนดในการออกเหรียญตามกฎหมายของประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

Corporates Structure for ICO

Day 1

14:00-16:00

- เรียนรู้เรื่องการสร้าง Corporate Structure ของบริษัทที่ผนวกข้อดีของกฎหมายแต่ละประเทศเพื่อออกเหรียญ

- ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการจดทะเบียนแต่ละประเทศ

Business Model Case Study

Day 1

16:00-17:30

- เรียนรู้จากเคสตัวอย่าง Business Model ที่ระดมทุนสำเร็จไปแล้ว ในอุตสาหกรรมต่างๆ

HOMEWORK

Day 1

ออกแบบและปรับโครงสร้าง Business Model ของธุรกิจตัวเองใหม่ เพื่อให้เหรียญสามารถไหลเวียนใช้กับธุรกิจได้ เพื่อนำไปทำ ICO/STO

Home Work Review + Ecosystem Workshop

Day 2

8:30-12:00

- Workshop รีวิวการบ้าน และ Feedback กันในคลาสร่วมกับวิทยากร พร้อมเรียนรู้การสร้าง Eco-system ให้กับเหรียญ

LUNCH TIME

Day 2

12:00-13:00

-

Tokens Establishment

Day 2

13:00-15:00

- ขั้นตอนการออกเหรียญ

- ข้อดีและประเภทของเหรียญ

- การเขียน White Paper

- รู้จักและเข้าใจ Smart Contract

- ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการออกเหรียญ

Token Marketing

Day 2

15:00-16:00

- หลักการโปรโมทเหรียญที่ถูกต้อง

- ช่องทางการทำการตลาดเหรียญและการสร้างคอนเทนท์ที่ดึงดูดให้นักลงทุนมาซื้อเหรียญ

Private Sales

Day 2

16:00-16:30

- รู้จักความหมายของ และวัตถุประสงค์ ของ Private Sales

- ขั้นตอนแลกวิธีการทำ Private Sales ให้ประสบความสำเร็จ

Public Sales / Exchange 

Day 2

16:30-17:00

- รู้จักความหมายของ และวัตถุประสงค์ ของ Public Sales

- ขั้นตอนการทำ Public Sales

- ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำ Public Sales

Panel Discussion

Day 2

17:00-17:30

- ถามตอบ พูดคุยแลกเปลี่ยนและสรุปเนื้อหาทั้งหมด

- กำหนดการการติดตามผลหลังจบโครงการ

DINNER - AFTER PARTY!

Day 2

17:30-22:00

ผ่อนคลาย พูดคุย-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำความรู้จักกันมากขึ้น หลังจากที่ได้เข้าเรียนด้วยกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องถึง 2 วันเต็ม